Chính niệm và thực tập thiền quán

Nguyên tác: Mindfulness in Plain English
Tác giả: Ven. Henepola Gunaratana
Biên dịch: Nguyễn Duy Nhiên
Hiệu đính: Thạc sĩ Triết học Nguyễn Văn Chinh

Lời giới thiệu

 1. Vì sao phải quan tâm đến thiền?
 2. Những gì không phải là thiền?
 3. Thiền là gì?
 4. Thái độ
 5. Sự thực tập
 6. Phương cách điều thân
 7. Phương pháp điều tâm
 8. Ngồi thiền
 9. Chuẩn bị trước khi ngồi thiền
 10. Những khó khăn trong lúc ngồi thiền
 11. Đối trị với sự xao lãng – phần I
 12. Đối trị với sự xao lãng – phần II
 13. Chính niệm (Sati)
 14. Niệm và định
 15. Thiền tập trong đời sống hằng ngày
 16. Được gì cho ta?

Lời kết: Năng lực của tâm từ

Advertisements