Đại lễ Vu Lan – Mùa Báo Hiếu tại chùa Từ Quang – Tp. HCM (26.08.2012)

Advertisements