TT. Pháp Đăng

Các bài thuyết giảng của TT. Pháp Đăng trên giao diện Paltalk, room “Phật Giáo Nguyên Thuỷ Theravada”:

  1. 02 pháp cần được đoạn trừ (Pahātabbādhammā)
  2. 05 tâm hoang vu (Cetokhila)
  3. Pháp hộ trì
Advertisements