5 đức tính người Tu Phật

Giảng Sư: TT. Minh Đức

  1. Có niềm tin nơi Đức Phật
  2. Có sức khoẻ, ít  bệnh tật
  3. Chân thật, sống trung thực, không gian trá
  4. Siêng năng, nỗ lực
  5. Có trí tuệ
Advertisements