TT. Minh Đức

Các bài thuyết giảng của TT. Minh Đức trên giao diện Paltalk, room “Phật Giáo Nguyên Thuỷ Theravada”:

  1. 4 điều an lạc
  2. 5 đức tính người Tu Phật (1, 2)
  3. Hạnh Bố Thí (5 cách bố thí của bậc chân nhân)
Advertisements