DD Tuệ Nhẫn

Các bài thuyết giảng của ĐĐ. Tuệ Nhẫn trên giao diện Paltalk, room “Phật Giáo Nguyên Thuỷ Theravada”:

  1. Chớ dừng lại khi chưa tới đích
  2. Giới là điểm bắt đầu
  3. Hãy tăng cường Chánh Niệm
Advertisements