Trí tuệ

  1. Tuệ văn (sutamayapaññā)
  2. Tuệ Tư (cintāmayapaññā)
  3. Tuệ tu (bhāvanāpaññā)
Advertisements