Lợi hành của vị Bồ Tát

Giảng sư: Đại đức Trí Ngõ

  1. Lợi hành cho đời
  2. Lợi hành cho quyến thuộc
  3. Lợi hành cho bản thân.
Advertisements