Đức tính lập nên con người đạo đức

Giảng sư: ĐĐ Trí Ngõ

Bốn pháp tâm quyết (adhiṭṭhānadhamma):

  1. Trí tuệ (paññā),
  2. Chân thật (sacca),
  3. Xả ly (cāga),
  4. An tịnh (upasama).
Advertisements