05 Lực (Pañcabala)

Giảng Sư: DD Trí Ngõ

  1. Tín lực (Saddhābala),
  2. Tấn lực (Viriyabala),
  3. Niệm lực (Satibala),
  4. Định lực (Samādhibala),
  5. Tuệ lực (Paññābala).
Advertisements