04 điểm tựa trong việc tu tập – Apassenadhamma

Giảng Sư: ĐĐ Trí Ngõ

  1. Suy xét rồi thọ dụng (saṅkhāy’ ekaṃ paṭiseveti)
  2. Suy xét rồi kham nhẫn (saṅkhāy’ ekaṃ adhivāseti)
  3. Suy xét rồi né tránh (saṅkhāy’ ekaṃ parivajjeti)
  4. Suy xét rồi trừ khử(saṅkhāy’ ekaṃ paṭivinodeti)
Advertisements