Người chăn bò

Giảng Sư: Đại đức Pháp Lạc

Người chăn bò bất tài:

 1. không biết hình dạng, màu sắc của con bò
 2. không biết dấu (đặc tánh) con bò
 3. không biết gợt trứng ruồi cho bò
 4. không biết đắp ghẻ cho bò
 5. không biết un khói đuổi ruồi cho bò
 6. không biết tìm bến nước cho bò uống
 7. không biết bò đã uống nước hay chưa
 8. không biết đường đưa bò đi cho an toàn
 9. không biết chỗ cho bò đi ăn cỏ
 10. vắt hết sữa bò, không chừa sữa cho bò con
 11. không biết chăm nom đầu đàn thường dẫn con bò đi.
Advertisements