DD. Pháp Lạc

Các bài thuyết giảng của Đại Đức Pháp Lạc trên giao diện Paltalk, room “Phật Giáo Nguyên Thuỷ Theravada”:

  1. Câu chuyện Phú hộ Ghosaka
  2. Đạo đức trong nếp sống người Phật tử
  3. Đức Phật dạy kinh Tứ Niệm Xứ
  4. Hành giả tu tập theo 5 đặc tánh con rùa
  5. Làm thế nào để có đời sống tại gia an vui
  6. Mi-Tiên vấn đáp
  7. Người chăn bò
  8. Những cái thấy và biết cao thượng
  9. Ý nghĩa sự giải thoát
Advertisements