Pháp âm

Các bài thuyết giảng trên giao diện Paltalk, room “Phật Giáo Nguyên Thuỷ Theravada”. Sinh hoạt hàng tuần vào lúc:

* 04:30 – 07:00AM: thứ 2, 4, 6
04:30 – 05:00AM: tụng kinh Tam Bảo, truyền quy giới.
05:00 – 06:00AM: Pháp thoại
06:00 – 07:00AM: Pháp đàm

GIẢNG SƯ:

  1. Thượng toạ Chánh Minh
  2. Thượng toạ Minh Đức
  3. Thượng toạ Pháp Đăng
  4. Đại Đức Pháp Lạc
  5. Đại Đức Trí Ngõ
  6. Đại Đức Tuệ Nhẫn
Advertisements